Huisregels

Huisregels!

Je kunt hier met andere gebruikers in gesprek gaan over alles dat met sport en spel te maken heeft.

We hebben deze huisregels opgesteld om ervoor te zorgen dat Sportmetme een plek blijft waar we op een respectvolle manier het gesprek of de discussie met elkaar aan gaan.

Sportmetme behoudt zich het recht om de huisregels ten allen tijde te wijzigen.

Gedragsregels

Met elkaar in gesprek gaan is heel belangrijk. Op werk, op het sportveld maar ook op de sociale media. Toch lijken we online vaak anders te reageren dan we bijvoorbeeld in het gesprek met onze buren of vrienden zouden doen.

Van mening verschillen mag, maar niet zonder respect voor elkaar en elkaars standpunten. Daarom wil Sportmetme dat we op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan, ook online. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar en iedereen een goed gesprek aan kunnen gaan, hebben we een aantal huisregels: 

·         Reageer op anderen met respect.

·         Laat anderen in zijn waarden, ook al ben je het niet met die persoon eens.

·         Hou het netjes, dus racistische, discriminerende of andere beledigende teksten zijn niet toegestaan.

Indien een reactie niet voldoet aan onze huisregels, zullen we attenderen op onze huisregels. Indien er echt sprake is van beledigen en schelden, zijn wij genoodzaakt diegene te blokkeren.

Regels voor het starten van een nieuw account

Je profiel

Je profiel moet naar waarheid ingevuld zijn.
Privéberichten naar beheerder of moderators
We beantwoorden alleen privéberichten die op ons verzoek worden gestuurd. Berichten die niet op verzoek verstuurd zijn worden genegeerd.

Algemene regels

Alle regels gelden voor de gehele community, zowel het publieke deel als de privéberichten.
Je account is je eigen verantwoordelijkheid. Alle data, informatie of posts gerelateerd aan je account horen bij jou. Wanneer je account gehackt is of iemand gebruikt jouw account zonder jouw toestemming of als de huisregels worden overtreden zullen dezelfde regels gelden als hierboven beschreven.
Alle inhoud van de website is eigendom van Sportmetme en kan veranderd, gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, verwijderd etc. worden door de moderators of beheerder. Alle rechten zijn voorbehouden aan Sportmetme en de beheerder/moderators.
Wanneer bovenstaande regels niet voorzien in een situatie, staat het de beheerder en/of de moderators vrij om naar beste inzichten te handelen.

Consequenties bij het overtreden van de regels

Leden van de community die met opzet schade toebrengen aan het forum door zich niet te houden aan de regels, zullen een waarschuwing krijgen. Wanneer de regels nogmaals overtreden worden na de eerste waarschuwing, zal het account geblokkeerd en verwijderd worden.

De beheerder en moderators hebben het recht om community leden te verwijderen die zich niet aan de huisregels houden.
Wanneer er onbeschaafde of persoonlijke informatie geplaatst wordt op het forum, hebben de forum beheerder en moderators het recht om op ieder moment het bericht aan te passen, verplaatsen of te verwijderen.